Fatwa MUI Dapat Menjadi Rujukan Umat Islam Menghadapi Pandemi Covid-19