Ekspansi Bisnis, KSDI Lepas Sebagian Saham di Bursa Santara